OBS! Grundregeln är att alla nattförmågor utförs samtidigt. Men i de fall där det kan uppstå förvirring så tillhör alla roller med en nattförmåga grupper som agerar den ena efter den andra. Turordningen inom grupperna är också att alla roller genomför sin förmåga samtidigt med ett undantag, mördaren som skjuter innan såväl maffian, inkvisitorn och fanatikern och därmed kan döda dem innan de dödar honom. Se slutet av sidan för att se vilka roller som tillhör vilken grupp samt den exakta turordningen för olika grupper.

Notera också att ingen kan utföra sin förmåga på sig själv.

 

Bybo (Villager)

 • Vinner om alla maffior är döda


Alkis (Town Drunk)

 • Gör en person berusad varje natt. Den som blivit berusad kan inte utföra någon nattorder den natten.
 • Berusningen gör att Nexus kan bli dödad.
 • Hindrar inte andra alkisar.


Bevakare (Watcher)

 • Väljer en person att bevaka varje natt.
 • Får reda på vem som besökt den personen under natten.


Bomb (Bomb)

 • Spränger sig själv och den som försöker döda honom på natten.
 • Exploderar inte om hängd.


Detektiv (Cop)

 • Undersöker en person varje natt och får reda på dennes tillhörighet.


Galen detektiv (Insane cop)

 • Undersöker en person varje natt och får reda på motsatsen till dennes tillhörighet (bybo blir maffia, maffia blir bybo).
 • Fungerar och framstår som normal detektiv i övrigt.


Paranoid detektiv (Paranoid cop)

 • Undersöker en person varje natt. Alla framstår som skyldiga.
 • Fungerar och framstår som normal detektiv i övrigt.


Naiv detektiv (Naive cop)

 • Undersöker en person varje natt. Alla framstår som oskyldiga.
 • Fungerar och framstår som normal detektiv i övrigt.


Lat detektiv (Lazy cop)

 • Undersöker en person varje natt. Får reda på resultatet natten efter.
 • Kan ej blockeras av Alkis och Strippa.
 • Fungerar och framstår som normal detektiv i övrigt.


Drömmare (Dreamer)

 • Drömmer på natten om han inte får något besök.
 • Drömmen ger honom namnen på tre deltagare, varav en är maffia.


Dödgrävare (Mortician)

 • Kan få reda på rollen på en död spelare varje natt.


Fanatiker (Vigilante)

 • Kan döda en person varje natt.
 • Om han besöker samma person som maffian utsett till sitt mordoffer blir han dödad.


Farmor (Granny)

 • Skjuter alla som kommer på besök på natten.


Fluktare (Voyeur)

 • Väljer en person att bevaka varje natt.
 • Får reda på vilka roller som besökt den personen, men inte vem som har dessa roller.


Frimurare (Mason)

 • Frimurarnas ledare kan rekrytera en person varje natt.
 • Frimurarna kan aldrig bli fler än fyra personer.
 • Om bybo rekryteras blir denne frimurare.
 • Om mördare eller maffia rekryteras dör alla frimurare.
 • Om kultmedlem rekryteras dör kultmedlemmen.


Fångvaktare (Jailer)

 • Om ingen hängs väljer han en person som blir fängslad under natten.
 • Fången kan inte påverkas av natthändelser.
 • Fången kan inte utföra några nattorder.
 • Fången får inte reda på vem fångvaktaren är.


Gast (Ghoul)

 • Väljer en deltagare på natten.
 • Om gasten blir mål för ett mordförsök på natten kommer den valda personen att dö i stället.
 • Förmågan går bara att använda en gång under spelet.


God granne (Friendly neighbour)

 • Kan en gång under spelet be moderatorn att skicka ett meddelande till en person där hans godhet bekräftas.
 • Den goda grannen får inte veta vilken falang mottagaren tillhör.


Imitatör (Absorber)

 • Får samma förmåga som en person som hälsar på under natten.
 • Den som hälsar på behåller förmågan.
 • Imitatören kan ha hur många förmågor som helst, men får bara använda en av dem per natt.


Journalist (Journalist)

 • Besöker en person på natten.
 • Får en kopia av den morgonrapport som skickas till den besökta personen.


Jägare (Hunter)

 • Skjuter en person om han blir hängd.


Kappvändare (Turncoat)

 • Om maffian försöker döda honom på natten blir han förrädare.
 • Tror sig vara vanlig bybo.


Kirurg (Surgeon)

 • Skyddar en spelare från att dö varje natt.
 • Skyddar samma deltagare från att bli konverterad.
 • Om någon annan besöker samma deltagare kommer den personen att dö. (Om flera besöker samma natt slumpas det ut vem som dör.)


Kock (Chef)

 • Kan bjuda in två personer på natten.
 • Dessa två personer får veta den andres roll, men inte vem det är som har rollen.


Ledare (Leader)

 • Om han blir dödad sker röstningen anonymt under följande dag.


Livvakt (Bodyguard)

 • Kan välja en person att vakta på natten.
 • Om någon försöker döda den personen:
  • 50% chans att livvakten dödar mördaren.
  • 50% risk att livvakten dör i stället för målet.


Läkare (Doctor)

 • Skyddar en spelare från att dö varje natt.


Galen läkare (Insane doctor)

 • Har 50% risk att döda sin patient i stället för att rädda honom.
 • Fungerar som normal läkare i övrigt.


Paranoid läkare (Paranoid doctor)

 • Hindrar sin patient från att utföra sin förmåga samma natt som han är skyddad.
 • Fungerar som normal läkare i övrigt.


Naiv läkare (Naive doctor)

 • Hans skydd saknar effekt.
 • Fungerar som normal läkare i övrigt.


Klen läkare (Weak doctor)

 • Dör om han skyddar en ond deltagare.
 • Fungerar som normal läkare i övrigt.


Lögndetektor (Lie detector)

 • Kan varje natt fråga moderatorn om ett inlägg som lades dagen innan är sant eller lögn.
 • Det är inte tillåtet att skriva inlägg som "Jag är inte maffia" för att lögndetektorn ska kunna undersöka dem.


Mjölnare (Miller)

 • Framstår som bybo för sig själv.
 • Framstår som maffia för detektiver.
 • Ser ut som maffia när han dör.


Mormor (Mami)

 • Delar ut ett vapen till den som skyddar henne under natten

Nexus (Nexus)

 • Alla som försöker använda sin nattförmåga på en nexus kommer i stället att utföra den på en slumpmässig deltagare (som kan vara Nexus själv).
 • Dock kan nexus påverkas av stripparen och alkisen. Om någon av dem använder sin förmåga på nexus så kan denne bli dödad. För samtliga andra förmågor så gäller fortfarande att de styrs om till någon annan slumpmässig deltagare.
 • Nexus får inte berätta om sin roll för någon annan i spelet.


Orakel (Oracle)

 • Väljer en person under natten.
 • Om oraklet dör innan han valt en ny person avslöjas denna persons roll.


Oskuld (Virgin)

 • Om hon blir lynchad kan ingen dö under natten.
 • Blir vanlig bybo om strippan besöker henne.


Oskyldigt barn (Innocent child)

 • Kan när som helst be moderatorn att bekräfta hans godhet i tråden.


Pendlare (Commuter)

 • Kan åka bort från staden under natten. Kan då inte påverkas av någon förmåga under natten.
 • Kan inte åka bort två nätter i rad.


Politiker (Politician)

 • Styr om en annan spelares röst under natten.
 • Detta görs genom att maila spelledaren. Oavsett vem den andre spelaren röstar på så räknas hans röst som att han röstat på den politikern valde ut.


Präst (Priest)

 • Får reda på vilka roller som besökt honom på natten.
 • Om han dödas av mördare blir mördaren vanlig bybo.


Psykolog (Shrink)

 • Väljer en person varje natt.
 • Den personen kan inte byta tillhörighet samma natt.


Påskägg (Gallis)

 • Hängs enbart om han har en minoritet av rösterna på sig.


Samuraj (Samurai)

 • Skjuter den som försöker konvertera honom på natten. Kan bara skjuta två personer. Kan aldrig konverteras.


Sensor (Sensor)

 • Får under natten reda på hur många maffior som röstade på den som blev hängd dagen före.


Sheriff (Sheriff)

 • Har ett gevär som kan avfyras vid ett tillfälle under spelet öppet i tråden på dagen.
 • Om han avfyrar sitt gevär avslöjas hans roll för alla.


Sjuksköterska (Nurse)

 • Skyddar en spelare från att dö varje natt.
 • Blockerar förmågan för deltagare som besöker samma person samma natt.


Skottsäker (Bulletproof)

 • Kan överleva ett mordförsök på natten.


Skrytmåns (Loudmouth)

 • Tror sig själv vara vanlig bybo.
 • Alla som besöker honom på natten får sin roll avslöjad.


Snokare (Snoop)

 • Väljer en person att undersöka på natten.
 • Kan se frimurares, kultisters och inkvisitorers kaftaner.
 • Kan se om en person är mjölnare, naiv, paranoid, galen eller klen.
 • Får reda på om de har ett vapen (samtliga maffior, mördare, fanatiker, inkvisitorer, jägare, sheriff, krypskytt, övriga som fått vapen).


Spårare (Tracker)

 • Väljer en person att följa efter varje natt.
 • Får reda på vem den personen besökte under natten.


Vapensmed (Gunsmith)

 • Kan dela ut ett gevär till valfri person på natten.
 • Geväret kan avfyras öppet vid ett tillfälle under spelet i tråden på dagen.
 • Det är 50% chans att den som avfyrar vapnet får sin roll avslöjad öppet för alla.


Västtillverkare (Blacksmith)

 • Kan dela ut en väst till valfri person på natten.
 • Västen skyddar med 50% chans mot mordförsök på natten.


Älskad prinsessa (Beloved princess)

 • Om hon blir dödad kommer nästa dagsfas att hoppas över, vilket innebär att det blir två nattfaser omedelbart efter varandra.

 


Maffia

 • Dödar en bybo varje natt.

 • Vinner om det inte längre finns någon som kan hindra dem.


Advokat (Lawyer)

 • Kan varje natt välja en maffia.
 • Den maffian kommer att framstå som oskyldig om undersökt.


Bödel (Executioner)

 • Kan omedelbart döda en person som har fått hälften av de röster som krävs för att bli hängd.
 • Det gör han genom att gå ut i den öppna forumtråden och säga till.
 • Detta avslutar dagsfasen omedelbart.


Chaufför (Driver)

 • Kan välja två personer på natten.
 • De händelser som påverkar dessa två personer byter mål. Se exempel längst ner på sidan.


Farfar (Gramps)

 • Får reda på rollen för en person som besöker honom på natten.
 • Kan enbart dö genom att hängas.


Fixare (Framer)

 • Fixar en person varje natt.
 • Den personen framstår som skyldig vid undersökningar.


Förföljare (Stalker)

 • Väljer en person på natten.
 • Får reda på den personens roll på morgonen.


Förrädare (Traitor)

 • Framstår som bybo vid undersökningar och dödsfall.
 • Vinner om maffian vinner.
 • Känner inte till övriga maffior.
 • Kan inte skicka mordordern även om han bjudits in till maffian.


Giftmördare (Poisoner)

 • Kan ge gift till en person. Denna person får reda på att han förgiftats och dör sedan natten efter.
 • Målet kan räddas om en läkande roll går och besöker honom någon av nätterna.


Gudfader (Godfather)

 • Framstår som oskyldig vid undersökningar.


Häxa (Witch)

 • Kan förbanna en person varje natt.
 • Den personen dör om han samma natt blir besökt av en person som inte tillhör maffian (om inte en läkande roll skyddar honom).


Kameleont (Disguiser)

 • Väljer en person varje natt.
 • Om den personen dör under natten stjäl kameleonten dennes förmåga.
 • Kameleontförmågan kan bara användas en gång.


Krypskytt (Sniper)

 • Har ett gevär som kan avfyras öppet vid ett tillfälle under spelet i tråden på dagen.
 • Om han avfyrar sitt gevär avslöjas inte hans roll för alla.
 • Känner inte till övriga maffior.
 • Kan inte skicka mordordern även om han bjudits in till maffian.


Paparazzi (Paparazzi)

 • Om han blir hängd kan han avslöja en valfri persons roll.


Skräddare (Tailor)

 • Utser en spelare varje natt. Om den spelaren dör (antingen under samma natt eller den därpå följande dagsfasen) kommer dennes roll att visas enligt vad skräddaren sagt.


Stark kille (Strongman)

 • Kan en gång under spelet välja att använda sin styrka för att se till att maffians skjutorder går igenom.
 • Gör att varken rollblock eller skydd fungerar. Bomben kommer dock fortfarande att sprängas och tar då kål även på Stark kille.


Strippa (Hooker)

 • Strippar för en person varje natt. Den som blivit strippad för kan inte utföra någon nattorder den natten (givetvis beroende på turordning).
 • Strippandet gör att Nexus kan bli dödad.


Städare (Janitor)

 • Kan välja en person på natten.
 • Om den personen dör visas inte dennes roll i rapporten.
 • Kan bara städa undan en kropp under spelet.


Terrorist (Terrorist)

 • Kan när som helst spränga en av deltagarna i spelet i luften.
 • Känner inte till övriga maffior.
 • Kan inte skicka mordordern även om han bjudits in till maffian.


Tjallare (Informant)

 • Besöker en person på natten.
 • Får en kopia av den morgonrapport som skickas till den besökta personen.


Tjuv (Thief)

 • Kan besöka en person varje natt.
 • Stjäl ett föremål från den personen (gevär, skyddsväst).
 • Känner inte till övriga maffior.


Torped (Interceptor)

 • Följer en person varje natt.
 • Dödar en av dem som besöker den personen på natten.
 • Alla andra besökare får reda på torpedens identitet.


Tystare (Silencer)

 • Väljer en person varje natt.
 • Den personen kan inte säga något under kommande dag.


Uppfinnare (Fabricator)

 • Väljer en person varje natt.
 • Den personen får ett föremål som uppfinnaren själv väljer.
  • Falskt gevär som dödar den som avfyrar det.
  • Falsk väst som inte skyddar mot mordförsök.
 • Föremålen framstår som riktiga för snokaren.


Voodooprästinna (Voodoo lady)

 • Väljer en person och ett ord varje natt.
 • Om den personen använder detta ord kommande dag så dör han.


Yakuza (Yakuza)

 • Kan välja en annan person som konverteras till maffian, men dör samtidigt själv.
 • Den konverterade förlorar sin tidigare förmåga.

 


Övriga vinstvillkor


Byfåne (Fool)

 • Vinner genom att bli hängd.
 • Om en maffia deltog i hängningen får inte maffian avfyra sitt skott på natten.
 • Om en bybo deltog i hängningen får inte någon bybo utföra sin förmåga på natten.
 • Kan besöka en person på natten bara på skoj.


Gravplundrare (Amnesiac)

 • Kan en gång välja en person som dött tidigare under spelet.
 • Övertar då den spelarens roll och vinstvillkor.


Inkvisitor (Inquisitor)

 • Kan hälsa på en deltagare på natten.
 • Försöker i första hand skjuta honom.
 • Om detta misslyckas försöker han rekrytera honom.
 • En inkvisitionsmedlem som besöks av en frimurare dör.
 • Om inkvisitionens ledare dör, dör alla inkvisitionsmedlemmar.
 • Vinner om inget längre kan hindra inkvisitorerna.
 • Framstår som kultister om undersökta av detektiv, oavsett typ.
 • Inkvisitionsmedlemmar förlorar sin ursprungliga förmåga och kan inte avfyra maffians skott och har inte kvar sitt tidigare vinstvillkor.


Kultmedlem (Cultist)

 • Kultens ledare (och enbart kultens ledare) kan välja att konvertera en person varje natt.
 • En kultmedlem som besöks av en frimurare dör.
 • Om kultledaren dör, dör alla kultmedlemmar.
 • Vinner om inget längre kan hindra kulten.
 • Framstår som kultister om undersökta av detektiv, oavsett typ.
 • Kultmedlemmar förlorar sin ursprungliga förmåga och kan inte avfyra maffians skott och har inte kvar sitt tidigare vinstvillkor.


Lynchare (Lyncher)

 • En person slumpas ut i början av spelet. Lyncharen vinner om denna person blir hängd (men inte om personen dör på natten).


Läskig tjej (Creepy girl)

 • Kan besöka en person under spelet.
 • Ger en docka till den personen.
 • Den som har dockan måste lämna den vidare nästa natt.
 • Dockan kan stjälas.
 • Vinner om hon är vid liv när personen med dockan dör.


Munk (Monk)

 • Besöker en person varje natt som får skydd från att bli dödad.
 • Vinner om han skyddar rätt personer två gånger, alternativt om ingen dör på fyra dygn i rad.


Mördare (Killer)

 • Kan döda en person varje natt.
 • Vinner om ensam kvar.


Siren (Siren)

 • Väljer en person varje natt.
 • Om den personen besöker sirenen på natten dör han.
 • Sirenen vinner om två personer dödats på detta sätt.


Spåman (Warlock)

 • Väljer en person varje natt.
 • Om den personen hängs nästa dag har spåmannen valt rätt.
 • Spåmannen vinner om han valt rätt person två gånger under spelet.


Utomjording (Alien)

 • Kan undersöka en person per natt med sin sond.
 • Vinner om alla andra kvarvarande spelare är sonderade.


Älskande par (Lover)

 • Två personer slumpas som älskare i början av spelet.
 • Om en av dem dör, dör även den andre.
 • Båda vinner om de är vid liv i slutet av spelet.


Ängel (Angel)

 • En person slumpas ut i början av spelet.
 • Kan välja att skydda denna person på natten en gång under spelet. Dör i stället för den personen om han blir mål för mordattack.
 • Vinner om målet är vid liv när spelet är slut.


Överlevare (Survivor)

 • Vinner om han finns kvar när spelet är slut, oavsett vilket vinstvillkor som inträffat.
 • Kan gömma sig bakom en spelare varje natt, men bara om denne är hemma.
 • Om han är gömd kan ingen nattorder utföras mot överlevaren.
 • Överlevare som gömmer sig bakom någon som blir mål för en mordattack dör också.

Rollgrupper

Observera att grundregeln är att varje roll utför sin förmåga (eller sina förmågor). Det innebär t ex att en bevakare kan se en alkis eller en chaufför besöka, men att en alkis likaledes kan blockera en bevakare. Enbart i de fall då det kan uppstå tvetydigheter behöver följande turordning beaktas.

Rollblockerare

Bybor

Alkis
Fångvaktare

Maffior

Chaufför
Strippa

Förföljare

Bybor

Bevakare
Fluktare
Spårare

Manipulerare

Maffior

Advokat
Fixare
Häxa
Kameleont
Skräddare
Stark kille
Städare

Tredjepart

Gravplundrare

Övriga besökande roller

Bybor

Kock
Vapensmed
Västtillverkare

Maffior

Tjuv
Torped
Tystare
Uppfinnare

Tredjepart

Läskig tjej
Utomjording
Överlevare

Undersökare

Bybor

Samtliga detektivroller
Dödgrävare
Journalist
Snokare

Maffior

Förföljare
Tjallare

Skyddare

Bybor

Kirurg
Livvakt
Samtliga läkarroller
Psykolog
Sjuksköterska

Tredjepart

Munk
Ängel

Dödare

Bybor

Fanatiker

Maffior

Maffians skjutorder
Giftmördare

Tredjepart

Mördare - OBS! Skjuter först och kan därför döda maffia eller bybo som försöker döda honom

Rekryterare

Bybor

Frimurare

Maffior

Yakuza

Tredjepart

Inkvisitor
Kultledare

Roller som inte räknats upp i grupperna ovan har antingen en passiv förmåga eller en förmåga som utövas på dagen.


Specialfall

Exempel på hur chaufförens förmåga fungerar

Anta följande:
Mördaren lägger en order på spelare A.
Tystaren tystar spelare B.
Bevakaren tittar på spelare B.
Spåraren följer efter Mördaren.
Läkaren skyddar spelare B.

Turordningen leder då till att följande händer om chauffören använder sin förmåga på spelare A och B:
Mördaren skjuter spelare B.
Tystaren tystar spelare B.
Bevakaren ser Tystaren, Mördaren och Chauffören hemma hos spelare B.
Läkaren skyddar spelare A.
Spåraren kommer att se att Mördaren var hemma hos spelare B.

Andra specialfall

 • Om Bomben får dödsorder på sig från mer än ett håll (fanatiker, mördare och/eller maffia) dör samtliga som försöker döda honom.
 • Den Skottsäkre överlever Jägarens skott. Däremot dör han om mer än en person försöker döda honom på natten.
 • Yakuzans mål visas som sin normala tillhörighet om detektiven undersöker samma natt som Yakuzan konverterar. Däremot visas de som maffia nätterna därefter.
 • Om en läkande roll (Läkare, Sjuksköterska mm) skyddar Yakuzan överlever Yakuzan sitt konverteringsförsök och kan konvertera ytterligare en person.
 • Farmor kan konverteras. En Yakuza konverterar honom till maffia, en Frimurare konverterar honom men dör själv, och Kultledaren konverterar honom och dör, vilket innebär att samtliga Kultmedlemmar dör - inklusive Farmor!
 • Om Frimuraren försöker konvertera en maffia som påverkats av Alkisen dör inte Frimurarna.